’Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij www.asracefoto.nl. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van www.asracefoto.nl, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. Bij overtreding van bovengenoemde zal www.asracefoto.nl per overtreding €150,- (excl. btw) in rekening brengen.’’